Tivat

U Tivtu se nalaze:

  • 1 državna predškolska ustanova,
  • 2 privatne predškolske ustanove (od kojih je jedna internacionalna),
  • 2 državne osnovne škole,
  • 1 privatna internacionalna osnovna škola,
  • 2 državne srednje škole,
  • 1 privatna internacionalna srednja škola i
  • 1 državna škola za osnovno muzičko obrazovanje (u sklopu srednje muzičke škole, koju smo već ubrojali među srednje škole).

Legenda:

srednje skole Državne srednje škole

privatne srednje skole Privatne srednje škole

osnovne skole Državne osnovne škole

aktivne podrucne jedinice Aktivne područne jedinice

neaktivne podrucne jedinice Neaktivne područne jedinice

predskolske ustanove Državne predškolske ustanove

vrtici Aktivne vaspitne jedinice državnih predškolskih ustanova

Neaktivne vaspitne jedinice državnih predškolskih ustanova

privatne predskolske ustanove Privatne predškolske ustanove

Neaktivne predškolske ustanove

drzavni obrazovni centri Državni obrazovni centri

privatni obrazovni centri Privatni obrazovni centri

resursni centri Državni resursni centri

muzicke skole Državne muzičke škole

muzicke skole Državno – privatne muzičke škole

domovi Domovi

Organizatori obrazovanja odraslih

Područne jedinice organizatora obrazovanja odraslih