Sve obrazovno-vaspitne ustanove

U Crnoj Gori se nalaze:

  • 22 državne predškolske ustanove (2 u okviru obrazovnih centara, 1 u sklopu osnovne škole),
  • 36 privatnih predškolskih ustanova (od kojih su 5 internacionalne),
  • 163 državne osnovne škole (2 u okviru obrazovnih centara),
  • 6 privatnih internacionalnih osnovnih škola,
  • 50 državnih, 1 državno-privatna i 5 privatnih srednjih škola (2 državne u okviru obrazovnih centara, 4 privatne su internacionalne),
  • 13 državnih i 1 državno-privatna muzička škola (4 državne i 1 državno-privatna su ujedno i srednje škole),
  • 2 državna obrazovna centra,
  • 3 državna resursna centra i
  • 10 učeničkih i studentskih domova (2 internata u okviru obrazovnih centara, 1 u sklopu osnovne škole, 1 unutar internacionalne škole).

U Crnoj Gori postoje i 123 organizatora obrazovanja odraslih.

Legenda:

srednje skole Državne srednje škole

privatne srednje skole Privatne srednje škole

osnovne skole Državne osnovne škole

aktivne podrucne jedinice Aktivne područne jedinice

neaktivne podrucne jedinice Neaktivne područne jedinice

predskolske ustanove Državne predškolske ustanove

vrtici Aktivne vaspitne jedinice državnih predškolskih ustanova

Neaktivne vaspitne jedinice državnih predškolskih ustanova

privatne predskolske ustanove Privatne predškolske ustanove

Neaktivne predškolske ustanove

drzavni obrazovni centri Državni obrazovni centri

privatni obrazovni centri Privatni obrazovni centri

resursni centri Državni resursni centri

muzicke skole Državne muzičke škole

muzicke skole Državno – privatne muzičke škole

domovi Domovi

Organizatori obrazovanja odraslih

Područne jedinice organizatora obrazovanja odraslih