Nikšić

U Nikšiću se nalaze:

  • 1 državna predškolska ustanova,
  • 1 privatna predškolska ustanova,
  • 21 državna osnovna škola,
  • 5 državnih srednjih škola,
  • 1 državna škola za osnovno muzičko obrazovanje (u okviru srednje muzičke škole, koja je već ubrojana među srednje škole) i
  • 1 dom učenika i studenata.

U Nikšiću postoje i 13 organizatora obrazovanja odraslih.

Legenda:

srednje skole Državne srednje škole

privatne srednje skole Privatne srednje škole

osnovne skole Državne osnovne škole

aktivne podrucne jedinice Aktivne područne jedinice

neaktivne podrucne jedinice Neaktivne područne jedinice

predskolske ustanove Državne predškolske ustanove

vrtici Aktivne vaspitne jedinice državnih predškolskih ustanova

Neaktivne vaspitne jedinice državnih predškolskih ustanova

privatne predskolske ustanove Privatne predškolske ustanove

Neaktivne predškolske ustanove

drzavni obrazovni centri Državni obrazovni centri

privatni obrazovni centri Privatni obrazovni centri

resursni centri Državni resursni centri

muzicke skole Državne muzičke škole

muzicke skole Državno – privatne muzičke škole

domovi Domovi

Organizatori obrazovanja odraslih

Područne jedinice organizatora obrazovanja odraslih