Sve obrazovno-vaspitne ustanove

U Crnoj Gori se nalaze:

  • 21 državna predškolska ustanova (2 u okviru obrazovnih centara, 1 u sklopu osnovne škole),
  • 23 privatne predškolske ustanove (od kojih su 5 internacionalne),
  • 163 državne osnovne škole (2 u okviru obrazovnih centara),
  • 4 privatne internacionalne osnovne škole,
  • 49 državnih, 1 državno-privatna i 3 privatne srednje škole (2 državne u okviru obrazovnih centara, 2 privatne su internacionalne),
  • 13 državnih i 1 državno-privatna muzička škola (4 državne i 1 državno-privatna su ujedno i srednje škole),
  • 2 državna obrazovna centra,
  • 3 državna resursna centra i
  • 9 učeničkih i studentskih domova (2 internata u okviru obrazovnih centara, 1 u sklopu osnovne škole).

Legenda:

srednje skole Državne srednje škole

privatne srednje skole Privatne srednje škole

osnovne skole Državne osnovne škole

aktivne podrucne jedinice   Aktivne područne jedinice

neaktivne podrucne jedinice   Neaktivne područne jedinice

predskolske ustanove Državne predškolske ustanove

vrtici   Vaspitne jedinice

privatne predskolske ustanove Privatne predškolske ustanove

obrazovni centri Državni obrazovni centri

resursni centri Državni resursni centri

muzicke skole Državne muzičke škole

muzicke skole Državno – privatne muzičke škole

domovi Domovi